tel: 0227 - 51 39 00 | fax: 0227 - 51 39 09 | e-mail: info@belder.nl

/// Polyester

Ruim 30 jaar ervaring in polyester; daag ons uit!

Polyester
Polyester is een kunststof welke hoort tot de composieten. Polyester kan in combinatie met (onder andere) glasvezelwapening  een zeer grote sterkte bereiken. Iedereen is wel bekend met de toepassingen in de scheepsbouw, dus je kan op basis daarvan wel nagaan welke mogelijkheden  je met polyester hebt. Bij Belder is de kennis van deze mogelijkheden ruimschoots aanwezig en wij zijn u hiermee dan ook graag van dienst.

Productiemethoden
Polyester kan op meerdere wijzen worden verwerkt. De meest voorkomende verwerkingsmethoden zijn: – handlamineren  – spuiten – vacuüm injectie – pultrusie . Voor bouwproducten worden vooral de eerste 2 methodes gebruikt, hoewel vacuüm injectie ook steeds vaker wordt toegepast (met name bij composiet gevels) . Belder Prefab BV kan u met elke methode bedienen.

Constructief
Uw aanvraag wordt door ons beoordeeld en zo nodig verder geëngineerd. Daarbij wordt gekeken hoe uw product zo eenvoudig mogelijk en toch voldoende sterk kan worden geproduceerd. Ten behoeve van verstijving kan polyester worden uitgevoerd met een kern van bijvoorbeeld PUR of PIR, geïntergeerde stalen beugels of hout.

Brandveiligheid
Waar eisen worden gesteld aan de brandklasse waaraan het polyester moet voldoen, kunnen de (brandtechnische) eigenschappen gemodificeerd worden. Brandklasse B en D zijn hierbij redelijk eenvoudig haalbaar.

Isolatie
Uw product kan heel eenvoudig worden geïsoleerd. In bijna alle gevallen bereiken we de door u gewenste isolatiewaarde, door een kern van PUR of PIR schuim (afhankelijk van de vereiste brandklasse) toe te passen.

Volledige vormvrijheid
Daar polyester (composiet) van origine een vloeibaar materiaal is (hars), is het mogelijk producten in elke willekeurige vorm en dus ook 3-D modellen te maken. Volledige vormvrijheid dus. Voorwaarde is wel dat men weet wat hij/zij wel, maar vooral ook niet kan doen in dit specifieke materiaal. Onze engineers hebben ruim 30 jaar ervaring in “projectgebonden productontwikkeling “; daag ze uit!

De belangrijkste eigenschappen van polyester op een rijtje:
Licht, sterk, duurzaam, flexibel, kostenbesparend, onderhoudsarm en milieuvriendelijk.

Polyester maakt het bedachte mogelijk.

/// BELDER, MAATWERK IN POLYESTER

polyester productie
De polyester hars en de glasvezelwapening worden aangebracht in de mal van een halfronde dakkapel.
polyester productie
Eén van de belangrijkste onderdelen bij het productieproces, is het zorgvuldig uitrollen van het glas-hars pakket. Hiermee wordt alle lucht uit het glas-hars pakket verwijdert. Mede hierom is het belangrijk dat bij het ontwerp altijd rekening wordt gehouden met de juiste rondingen.
polyester productie
Het product, in dit geval een uitkragende dakrand, wordt voorzien van alle benodigde verstijvingsmaterialen.
polyester productie
Uiteindelijk wordt het product, in dit geval een polyester dakkapel, nauwkeurig gecontroleerd en afgewerkt.
Copyright 2015 Belder Prefab.